Spraakwater

En Route

Tot Hiertoe Alles Goe

Tourist

Album: En Route

Selecteer teksten om notities toe te voegen Onderstreepte teksten geven notities aan Blauwe notities zijn toegevoegd door de artiest
            
Touristlemc
Vor mijn part, Is het allemaal niets waard, zonder zin of antwoord, zonder schoon einde waarnaar, We in alle gemoedsrust kunne gaan, zoekend naar tekens in een onbetekenend bestaan. Voor mijn part, is dat het sterven waard, en moet betekenis gekapt in het glas anders blijft het zonder smaak, schrijf uzelf een doel voor en neem het in voor een paar jaar, verschiet vanwaar ge zult staan, oppasse gast want het leven dat is, niet meer dan malaise als ge het verkeerde pad verkiest, helaas, het is geen wetenschap ofzo, maar het is onvermijdelijk wie stank zoekt die stank vindt, en hoe het stonk soms, ik ben geen moordenaar maar minder erg kan ook, in het licht van den engel horen w’allen bij de gevallen hoop, maar wie zonder zonden is den eerste steen gooit, ik schrijf met gevoel voor drama das duidelijk, maar ‘t leve leef ik eerder simpel als lettergreep, ze noemt mij zelfs oermens omdat ‘k vreet met men handen en soms antwoord me oerkreet niet erg, zíj mag alles zeggen tegen mij, we houden samen kern vast, eten, maffen l’amour en gezondheid, en al wat rest is niks dan lucht en tijdverdrijf (2x) Vrije val, lucht glipt door mijn vingers, den tijd suist voorbij ik zen weerloos, beperk mij tot de kracht van 't nu dwingend, zeg ik, tot hiertoe allés goe. Ga ik een traan laten als ge mij verlate zult, Gekwaald dwalen doorheen lagen van schuld, Het verhaal, moraal wordt duidelijker met de jaren dus, Das geduld, geef het een plaats op pad naar de urn, ale man toch geen strofe des doods, Begint een vers vroeger naar een draagbaar gemoed, En met een flow anders blijft het maar droogte dat boeit ni, En op niveau, zeg ik tegen critici doe het niet, Zen ik een echte chansaar? Of zen ik gewoon gelukkig, omdat ik zo weinig van het leven verwacht, Niet meer nodig als wind wanneer den avond valt, Een sfeer die mij zint, alleen en op het gemak, Ik ben een dromer loop met de kop in de wolken, Ik praat in men eigen mensen denke dat ik zot zen, maar alleen door toe te geven dat het leven echt schoon is, Is het de moeite waard om te doen wat ik doe dus relativeer ik alle kommer en kwel, vergeet ik even zorg en plicht, eten maffen l’amour en gezondheid al wat rest is lucht en tijdverdrijf. (2x) Vrije val, lucht glipt door mijn vingers, den tijd suist voorbij ik zen weerloos, beperk mij tot de kracht van 't nu dwingend, zeg ik, tot hiertoe allés goe.